Toelatingsvoorwaarden

U bent nog geen lid van het personeel van de politie en u wenst de opleiding voor agent of inspecteur van politie te volgen

Om te mogen deelnemen aan de basisopleiding voor agent van politie, moet men eerst slagen voor de selectieproeven en aangeworven worden door een politiezone.

Om te mogen deelnemen aan de basisopleiding voor inspecteur van politie, moet men eerst slagen voor de selectieproeven en opgeroepen worden om aan de opleiding te beginnen. 

Indien u alles wenst te weten over de toelatingsvereisten en de selectieproeven, kan u de website van de Directie van de Rekrutering en van de Selectie raadplegen.

U bent lid van het operationeel kader van de geïntegreerde politie met de graad van agent of inspecteur en u wenst de opleiding van inspecteur of van hoofdinspecteur van politie te volgen

Twee jaar na zijn benoeming kan de agent deelnemen aan een vergelijkend examen om naar het kader van inspecteur te bevorderen.

Zes jaar na zijn benoeming kan de inspecteur deelnemen aan een vergelijkend examen om naar de graad van hoofdinspecteur te bevorderen.