Historiek

De Gewestelijke en Intercommunale Politieschool werd opgericht op 12 januari 1994. 

Het betreft een intercommunale waarvan de 19 Brusselse gemeenten lid zijn en waarbij later de 6 Brusselse
politiezones en de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel zich ook hebben aangesloten. 

De intercommunale heeft voor de juridische vorm “Vereniging Zonder Winstoogmerk” gekozen. De statuten
zijn op 17 maart 1994 in het Staatsblad verschenen.

Alhoewel de vereniging gesticht werd in 1994, bestaat de politieschool sinds 1970.

In dat jaar besliste de gemeentepolitie van de stad Brussel een opleidingscentrum (OCP) op te richten om haar personeelsleden op te leiden. Later werden die opleidingen ook toegankelijk voor de politieambtenaren van de
andere Brusselse gemeenten.

Aangezien de kosten voor de werking van de school te zwaar werden om alléén door de stad Brussel te worden
gedragen werd er in 1992 beslist om een nieuwe formule te vinden voor het beheer van de school in samenwerking met de andere Brusselse gemeenten. Zo werd de GIP opgericht om de taak van het opleidingscentrum van de politie Brussel verder te zetten met meer middelen en personeel.

In 2001, na de hervorming van de politiediensten en dus ook van de politieopleidingen, werden de opdrachten van de GIP geherdefinieerd zoals ze nu omschreven staan in artikel 5 van de statuten:

“De intercommunale heeft als missie in te staan voor de professionele opleidingen voor de leden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook voor opleidingen in verband met de veiligheid voor de leden van andere openbare instellingen of diensten. Ze streeft ernaar een deskundigheidscentrum te worden in dat domein. Ze zal haar missie vervullen mits de naleving van de democratische waarden van de Staat en de
wettelijke en reglementaire bepalingen die betrekking hebben tot haar doel.”

De instelling werd in 2001 erkend door de minister van Binnenlandse Zaken om de opleidingen aan de leden van het personeel van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus te verschaffen.