Agent van politie

De basisopleiding aspirant-agent van politie

 

Opleidingstraject

Tijdens de opleiding voor agent van politie krijg je de basiskennis van het terreinwerk mee. Zo zullen de 4 onderstaande domeinen bestudeerd worden:

  • de wettelijke en reglementaire basis van het werk
  • de specifieke politietechnieken
  • de procedure en regels rond de politieacties
  • een juiste attitude die overeenstemt met onze waarden en normen

De aspirant-agenten worden tijdens de opleiding klaargestoomd voor het terreinwerk, zowel bij de Lokale Politie als de Federale Politie. Na de opleiding zal de aspirant in staat zijn om alle politionele taken tot een goed einde te brengen.

Hoelang duurt de opleiding en wat zal er aan bod komen?

De opleiding zal in totaal 6 maanden duren en is onder andere opgebouwd uit de volgende vakken:

  • gemeenschapsgerichte politiezorg
  • sport
  • verkeer
  • geweldbeheersing

Gedurende deze 6 maanden worden de aspirant-agenten door ervaren docenten en praktijkmonitoren opgeleid. Zij zullen tijdens het aanleren van de leerstof ook hun persoonlijke werkervaringen delen.

Tijdens de opleiding zullen er ook tussentijdse evaluaties plaatsvinden. Dit om te toetsen of de aspirant-agent alle leerstof onder de knie heeft. Ook zullen er praktische tests afgenomen worden, bijvoorbeeld bij sport en geweldbeheersing. Zo wordt de fysieke conditie geregeld getest omdat de aspiranten deze ook nodig zullen hebben op het terrein. Denk maar aan lopen achter een verdachte, over een hek klimmen, traplopen.

Daarnaast worden er momenten voor werkplekleren gepland. Tijdens dit werkplekleren worden de aspiranten voor een eerste maal met het echte terreinwerk geconfronteerd.

De normale lesuren zijn tussen 8u25 en 16u00 met inbegrip van pauzes. Tijdens het werkplekleren daarentegen draaien de aspiranten mee met de dienstplanning van de werkplek.

Tot slot wordt er op het einde van de opleiding een examenperiode gepland met theoretische en praktische examens

Daarna kan de aspirant-agent definitief benoemd worden in de zone die hem aangeworven heeft.