Transparantie

Burgers vragen transparantie van de openbare besturen. Transparantie is de voorwaarde voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Transparantie en ethiek zijn innig verbonden met bestuur, maar ook met duurzame ontwikkeling.

Het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen beoogt de bevordering van de bestuurlijke transparantie door de toegang tot administratieve documenten en milieugebonden informaties die in het bezit zijn van openbare besturen te vereenvoudigen.

Hieronder vindt u de domeinen waarin GIP u transparantie biedt:

Competenties, organisatie en functionering van de GIP

Openbare aanbestedingen

Voor rekening van de GIP gerealiseerde studies

  • Geen

Rekrutering, promotie, vervangingen