FAQ

Vanaf uw eerste dag op school bent u aspirant. Vanaf dat moment geniet u de statutaire bepalingen van de personeelsleden van de geïntegreerde politie.

 • u ontvangt een wedde;
 • u krijgt gratis gezondheidszorg;
 • u krijgt een eerste uitrusting;
 • u mag gratis het openbaar vervoer gebruiken.

De lessen worden op de GIP gegeven, van maandag tot vrijdag, van 08.25 tot 11.40 uur en van 12.45 tot 16.00 uur.

Ja, er is geen les op officiële feestdagen en reglementaire vrije dagen (15 dagen per jaar).

Daarenboven heeft de aspirant-agent recht op 10 verlofdagen, de aspirant-inspecteur op 24 dagen. De school bepaalt ambtshalve vakantieperiodes (Pasen, zomer, Kerstmis). Het saldo kan met de toelating van de school genomen worden.

De campus beschikt over een eetzaal waar het mogelijk is warme dranken, frisdranken en een sandwich te bekomen aan democratische prijzen. Er staan ook microgolfovens ter beschikking van de leerlingen.

 • Een pedagogische cel die de aspiranten kan helpen in geval van studieproblemen;
 • bekwame en toegewijde opleiders, lesgevers en praktijkmonitoren;
 • een zaal voor self-defence, met fitnesstoestellen;
 • een moderne infrastructuur in een aangenaam kader;
 • vier informaticaklassen, beide uitgerust met 23 pc’s;
 • een bibliotheek met een toegang tot internet;
 • talrijke bezoeken en activiteiten buiten de school.

Is de agent van politie geslaagd voor de eindexamens dan begint hij zijn werk in de politiezone waar hij aangesteld werd.

De aspirant-inspecteur kan, voor het einde van zijn basisopleiding, zijn keuze richten op een baan in een lokale politiezone of bij een eenheid van de federale politie. Indien hij de gekozen plaats niet krijgt of indien hij geen keuze heeft gemaakt, zal hij bij de federale politie aangesteld worden.

De politieambtenaar die in een van de zes politiezones van het Brussels Gewest werkt, krijgt extra financiële voordelen. Een toelage “Gewest Brussel-Hoofdstad” van een geïndexeerd brutobedrag van € 669,32 per jaar. Die toelage stijgt jaarlijks gedurende 6 jaar om op het einde van die periode het dubbele te bereiken.

De agent of de inspecteur die in een politiezone van het Brussels Gewest werkt, krijgt ook een tweetaligheidstoelage, na het slagen voor het SELOR-taalexamen.