Hoofdinspecteur van politie

De basisopleiding hoofdinspecteur van politie

 

Om de basisopleiding hoofdinspecteur te mogen volgen moet men ten minste 6 jaar dienst hebben in de graad van inspecteur van politie en slagen in een vergelijkend examen ofwel gerekruteerd zijn als gespecialiseerde aspirant-hoofdinspecteur via een bijzondere aanwervingsprocedure. Alle inlichtingen betreffende de toelatingsexamens kan men terugvinden op de website van de Directie Rekrutering en Selectie.

Deze opleiding duurt ongeveer 9 maanden en omvat volgende modules:

 • de plaats, de functie en de rol van de politiediensten in onze samenleving (± 24 uur)
 • de plaats, de functie en de rol van de hoofdinspecteur in de politiediensten (± 36 uur)
 • de basisvaardigheden en competenties van de hoofdinspecteur van politie (± 64 uur)
 • het verwerven van basiscompetenties inzake management en beheer van human resources (± 60 uur)
 • de leiding van een team in een operationeel leidinggevende rol (± 74 uur)
 • handhaving en herstel van de openbare orde (± 72 uur)
 • bijzondere bestuurlijke politie (± 70 uur)
 • verkeer en wegverkeer (± 58 uur)
 • courante opdrachten inzake gerechtelijke politie (± 210 uur)
 • specifieke situaties inzake gerechtelijke politie (± 44 uur)
 • actualiteitsfenomenen (± 8 uur)
 • fysieke en mentale training (± 40 uur)
 • geweldsbeheersing (± 50 uur)
 • tweede landstaal (± 30 uur)

Deze opleiding omvat ook 2 stages:

 • een opleidingsstage in management en leadership (1 week)
 • een opleidingsstage in operationele situaties (4 weken)

De opleiding wordt afgesloten met een eindexamen. De aspirant hoofdinspecteur die slaagt wordt vast benoemd.