Inspecteur van politie

De basisopleiding inspecteur van politie

 

Opleidingstraject

Nadat je voor de selectieproeven geslaagd bent, kan je de opleiding in een van de erkende politiescholen aanvatten. De opleiding voor inspecteur van politie duurt 18 maanden, waarvan 12 maanden opleiding en 6 maanden probatiestage.

De opleiding is opgebouwd uit twee grote blokken, transversale clusters en een probatiestage.

Blok 1:

Hier wordt de basis van het politiewerk meegegeven. De aspirant-inspecteurs krijgen onder andere les over de politiestructuur alsook over de geschiedenis van de politie. Daarnaast zijn er ook enkele theoretische vakken die als basis dienen voor de vakken uit blok 2. Alvorens verder te mogen gaan naar blok 2 moet je slagen voor de examens van blok 1.

Blok 2:

In dit blok worden de theoretische vakken verder uitgediept door ze in de praktijk om te zetten. Hiervoor worden er verschillende oefenmomenten, werkplekleren genoemd, georganiseerd. Ook rollenspelen komen geregeld aan bod. Tijdens deze rollenspelen wordt namelijk duidelijk of de aspirant in staat is de theorie in de praktijk om te zetten.

Op het einde van blok 2 moeten de aspiranten eindexamens afleggen over de verschillende vakken.

Transversale clusters:

Dit zijn de vakken die gedurende heel de opleiding aangeleerd, getraind en getest worden, bijvoorbeeld sport en geweldbeheersing. Hier wordt tijdens de hele opleiding intensief aan gewerkt zodat de aspiranten klaar zijn voor het terreinwerk.

De normale lesuren zijn tussen 8u25 en 16u00 met inbegrip van pauzes. Tijdens het werkplekleren daarentegen draaien de aspiranten mee met de dienstplanning van de werkplek.

Probatiestage

Na het slagen voor de eindexamens van blok 2 en de transversale clusters is er een probatiestage van 6 maanden. Tijdens deze periode werkt de aspirant in een lokale politiezone of een federale dienst om te kijken of hij/zij ‘geschikt’ is voor de job. Tijdens deze probatiestage is de aspirant al volwaardig inspecteur met de bijhorende bevoegdheden.