COVID-19 maatregelen

 

Uw functie = voorbeeld ! 

 
 

Dit is een verantwoordelijkheid die niet eindigt als je de klas verlaat. Vergeet dit dus niet, zeker wanneer u zich in de nabije omgeving van de school bevindt.