Home

 

  WELKOM

 

Hallo iedereen en welkom op de website van de GIP, die nu deel uitmaakt van Brusafe, de nieuwe school voor veiligheid, preventie en hulpverlening.

Dit gebouw is de realisatie van een project, van een visie. Deze echte veiligheidscampus moet de plaats worden voor de basisopleiding politieagent, inspecteur en hoofdinspecteur van politie, alsook voor de permanente vorming van alle veiligheids-, preventie- en hulpdiensten die in het Brussels Gewest werken.

Brusafe verenigt alle disciplines maar positioneert zich ook als een innoverende opleidingsactor, met name door het gebruik van nieuwe leertechnologieën. Er zullen ook nieuwe opleidings- en expertisecentra worden ontwikkeld op het gebied van de veiligheid van het openbaar vervoer, cyberveiligheid en de bestrijding van discriminatie.

Door de nabijheid en de bundeling van middelen kunnen synergiën worden ontwikkeld. Als voorbeeld wil ik het gezamenlijke werk noemen dat de verschillende pedagogische teams van de vier scholen hebben verricht om opleiders en docenten te helpen de uitdagingen van afstandsonderwijs en digitaal leren aan te gaan.

In een deel van dit gebouw zijn ook simulatieruimten ondergebracht: een rijsimulator voor politievoertuigen en pedagogische ruimten zoals bv. “crime scene appartementen.

Maar daar houdt het project niet op, we zijn al bezig met de toekomst, een tweede fase voorziet in de bouw van nieuwe infrastructuren die beter aan de specifieke behoeften van de GIP zullen voldoen (schietbanen, sporthal).

Ik wil alle teams bedanken zonder wie deze inhuldiging niet mogelijk zou zijn en ik nodig u uit de school te bezoeken.

Tientallen personeelsleden: docenten, leraren, opleiders, praktijkinstructeurs, magistraten, lokale en federale politieagenten, specialisten in de sociale sector en in dringende medische hulp, alsmede het administratieve personeel, bieden de cursisten deskundige en toegewijde ondersteuning.

Als ook u morgen de politie wil vervoegen, nodig ik u uit deze site te raadplegen, die een antwoord zal geven op de vele vragen die u wellicht heeft.

Bovendien staat het personeel van de GIP ter uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Rudi VERVOORT

Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voorzitter van de raad van bestuur van de GIP


Volg ons op Facebook :

Website delen :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email