“Contact-ontbijt” met de partners van de GIP – dd 29/09/2022

In het kader van de stage krijgen de AINP-stagiairs van de GIP de kans om vertegenwoordigers van verschillende instellingen te ontmoeten, zoals de rechtbanken, de Dienst Vreemdelingenzaken, de preventiediensten van de Brusselse gemeenten, de sanctionerende ambtenaren van de gemeenten en vele andere.

 

Om dit partnerschap te bevestigen en vragen te beantwoorden, organiseerde de directie van de GIP een “contactontbijt”  deze morgen.

 

Dit gaf onze directeur de gelegenheid om de structuur van de GIP en de inhoud van een INP-opleiding nader toe te lichten.

Onze partners hadden ook de gelegenheid om in een vriendelijke sfeer hun verwachtingen duidelijk te maken.

 

Veel dank aan hen voor hun aanwezigheid.