Project uitgevoerd door onze Nederlandstalige Hoofdinspecteurs in opleiding – dd 05/07/2022

Een project dat werd uitgevoerd door onze Nederlandstalige Hoofdinspecteurs in opleiding zag daglicht.

De GIP nam het initiatief om de nieuwe aspiranten (INP en agenten) te voorzien van 2 T-shirts, een broek en een k-way, in afwachting van de levering van de officiële uniformstukken die door de federale politie zullen worden geleverd. Dit zorgt voor uniformiteit in de kleding wanneer ze hun opleiding starten.


Bedankt aan iedereen voor dit prachtige project !